18 januari 2021

Vaccinationer


2020-12-28
Alla boende på Löjtnantsgården som har tackat ja till vaccin mot covid-19 har nu fått sin första dos. Vi påbörjade vaccinationsprogrammet för boende redan under julhelgen och ingår i den grupp som varit först i Sverige med att vaccinera. På fotot är det Anita Lundberg som får en spruta av sjuksköterska Boon Sritapim.