7 november 2017

Verksamhetschef
Nuvarande verksamhetschef går i pension och
vi söker därför hennes efterträdare. Vi söker dig
som har mångårig erfarenhet från ledaruppdrag
inom äldreomsorgen. Du drivs av att fortsatt
utveckla verksamhetens höga kvalitet och av att
utveckla dina medarbetare. Du vill driva äldreomsorg
som kännetecknas av ett personligt och
individanpassat bemötande. Du delar huvudägaren
Immanuelskyrkans kristna värdegrund. Som
verksamhetschef får du en självständig roll med
stort mandat och ansvarar för att nå verksamhetens
kvalitets- och budgetmål. Verksamhetschefen
rapporterar till styrelsens ordförande.
Löjtnantsgården är en del av Immanuelskyrkans diakonala arbete
Vi erbjuder ett äldreboende med heldygnsomsorg. Löjtnantsgården har 54 platser och
cirka 54 heltidstjänster sammantaget. Verksamheten bedrivs i moderna lokaler centralt
i Stockholm. Närmare upplysningar lämnas på www.lojtnantsgarden.se och av
styrelsens ordförande Samuel Borg på telefon 070-144 55 90.
Välkommen med din ansökan och meritförteckning senast 24 november.
I denna rekrytering samarbetar vi med
Michaël Berglund AB. Din ansökan och frågor
skickas till konsult Anna Lindegren på
anna.lindegren@michaelberglund.se
alternativt 070-073 28 20.