29 oktober 2020

God kundnöjdhet i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020


2020-10-23
Här firas resultaten i Socialstyrelsens senaste brukarundersökning. 94 % har svarat att de är nöjda eller mycket nöjda med vården och omsorgen på Löjtnantsgården. Fint bemötande från personalen ligger i topp.