29 oktober 2020

Måleri, taktil beröring m.m.2020-10-27
Vid aktiviteter som ”händer i rörelse”, målarstudio eller taktil beröring kan alla som vill delta. Aktiviteterna anpassas efter deltagarnas behov och förmåga.