Om oss

Kvalitet

Löjtnantsgården driver omsorg och vård av god kvalité utifrån den äldre människans behov och förutsättningar. Vi har exempelvis valt att ha en egen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska knuten till varje enhet. Samtlig omvårdnadspersonal har undersköterskekompetens och Silviasyster finns inom verksamheten. Löjtnantsgården har egen sjukgymnast och arbetsterapeut.

Vidare arbetar Löjtnantsgården kontinuerligt med utveckling av verksamheten och strävar efter att ligga i framkant när det kommer till ny kunskap och nya rön.

2023 vann Löjtnantsgården utmärkelsen ”Guldtanden” ett pris som innebär att vi har personal som är engagerade i våra boendes munhälsa.
https://www.oralcare.se/hemtandvard/hemtandvard-guldtanden/

Ideologi

Den äldre människan är i fokus, hans/hennes behov styr vårt arbete. Dessutom finns utrymme för samtal och frågor kring existens, tro, liv och död. Genom Immanuelskyrkan har vi tillgång till diakon och pastor för samtal och stöd för boende och personal.

Lägenheter

De trivsamma lägenheterna är 27 – 34 kvm och samtliga försedda med fransk balkong.

Somatikboende

Två boendeenheter med totalt 28 lägenheter är avsedda för boende med fysisk funktionsnedsättning.

Demensboende

Tre boendeenheter är avsedda för personer med demenssjukdom. Det finns nio lägenheter på varje enhet. Här är miljön och verksamheten särskilt utformad för målgruppen. Löjtnantsgårdens personal är stjärnmärkta, vilket betyder att alla medarbetare har en fördjupad kompetens inom demensvård.
https://demenscentrum.se/utbildning/stjarnmarkt–en-utbildningsmodell

Patientsäkerhet

Vi har en öppen dialog om alla frågor i verksamheten och så även patientsäkerhetsfrågor.

Aktiviteter

Löjtnantsgårdens aktivitetsutbud är rikt; vi erbjuder stimulerande aktiviteter som exempelvis sittgymnastik, handträning, målarstudio, andakter, salong, afternoon tea, musik-underhållning, dans och sång. Särskilt uppskattad är vår fina innergård, som blomstrar i alla tänkbara färger och dofter under hela den varma delen av året. Många boende uppskattar att sitta där tillsammans med nybryggt kaffe och en bit hembakad kaka.

Vi tar de tillfällen vi kan att komma i väg på promenader så ofta vi kan. Alla årets högtider uppmärksammas på ett traditionsenligt sätt, då också borden dukas upp med finporslin och lite extra goda rätter. Alla måltiderna serveras i den gemensamma matsalen på enheten, där det finns möjlighet till samvaro med andra. Årligen ordnar vi också med hattparad, utflykter och en utställning av de alster som vi skapat i målarstudion. Vi får regelbundna besök av diakoner från Immanuelskyrkan, volontärer och ungdomar från Ung Omsorg.

Löjtnantsgården

Ägare: Immanuelskyrkans Vård AB

Antal platser: Totalt 55, 27 demens- och 28 omvårdnadsplatser

Målgrupp: Personer över 65 år med behov av heldygnsomsorg.

Aktuella avtal: Ramavtal med Stockholms stad samt individavtal med kringliggande kommuner.

Personal: Ca 60 årstjänster

Vision: Ett värdigt liv och bästa möjliga välbefinnande genom omsorg, vård och livsmiljö i samspel.

Immanuelskyrkans Vård AB

Moderbolag: Probitas AB. Ägs av Immanuelskyrkans församling (100%).

Systerbolag:
Hotel Birger Jarl