Om oss

Kvalité

Löjtnantsgården driver omsorg och vård av god kvalité utifrån den äldre människans behov och förutsättningar. Ett led i denna strävan är en hög sjukskötersketäthet och omvårdnadspersonal med undersköterskekompetens. Samtliga enheter har sin egen omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Vidare arbetar Löjtnantsgården kontinuerligt med utveckling av verksamheten och tar del av nya forskningsrön.

Ideologi

Den äldre människan är i fokus, hans/hennes behov styr vårt arbete. Dessutom finns utrymme för samtal och frågor kring existens, tro, liv och död. Genom Immanuelskyrkan har vi tillgång till diakon och pastor för samtal och stöd för boende och personal.

Lägenheter

Lägenheterna är 27 – 34 kvm och försedda med fransk balkong.

Somatiska boende

Vi har 28 somatiska platser för dom som är kroppsligt sjuka. Här bor 14 personer på varje enhet. Här försöker vi utveckla våra kunskaper om de äldre äldre och vad dom önskar i sin vardag.

Demensboende

Tre boendeenheter är avsedda för personer med demenssjukdom. Det finns nio lägenheter på varje enhet. Här är miljön och verksamheten särskilt planerad för målgruppen.

Patientsäkerhet

Vi har en öppen dialog om alla frågor i verksamheten och så även patientsäkerhetsfrågor. Läs gärna vår årliga patientsäkerhetsberättelse (pdf).

Löjtnantsgården

Ägare: Immanuelskyrkans Vård AB

Antal platser: Totalt 54, 26 demens- och 28 omvårdnadsplatser

Målgrupp: Personer över 65 år med behov av heldygnsomsorg.

Aktuella avtal: Ramavtal med Stockholms stad samt individavtal med kringliggande kommuner.

Personal: Ca 52 årstjänster

Vision: Ett värdigt liv och bästa möjliga välbefinnande genom omsorg, vård och livsmiljö i samspel.

Immanuelskyrkans Vård AB

Moderbolag: Probitas AB. Ägs av Immanuelskyrkans församling (100%).

Systerbolag:
Hotel Birger Jarl
Hotel Tegnerlunden