Löjtnantsgården
Välkommen till Löjtnantsgården!
Löjtnantsgården är en del av Immanuelskyrkans diakonala arbete. Vi erbjuder ett boende med omsorg och vård av hög kvalitet.

Vision
Löjtnantsgården är ett förstahandsval inom äldreomsorg. De boende har ett värdigt liv och upplever bästa möjliga välbefinnande genom omsorg, vård och livsmiljö i samspel.

Värdegrund
Arbetet utgår ifrån en humanistisk och kristen värdegrund. Detta innebär att varje boende såväl som personal är värdefull oavsett livshistoria, religiös och etnisk bakgrund. Alla är unika och vår uppgift på Löjtnantsgården är att se den boende och varandra utifrån den hon/han är. Vi ska tillgodose den boendes behov på ett individuellt sätt och ta hänsyn till varje medarbetares förutsättningar samt att den boende ska ha ett värdigt liv och uppleva bästa möjliga välbefinnande varje dag.

Affärsidé
Vi bedriver, utvecklar och förnyar vård och omsorg om äldre. Vi är ett alternativ för personer för vilka den kristna värdegrunden är viktig.
Dam
Löjtnantsgården