Löjtnantsgården – Vård och omsorg med kristen värdegrund

Löjtnantsgården är en del av Immanuelskyrkans diakonala arbete. Vi erbjuder ett boende med omsorg och vård av hög kvalitet.

Vision

Löjtnantsgården är ett förstahandsval inom äldreomsorg. De boende har ett värdigt liv och upplever bästa möjliga välbefinnande genom omsorg, vård och livsmiljö i samspel.

Värdegrund

Arbetet utgår ifrån en humanistisk och kristen värdegrund. Detta innebär att varje boende såväl som personal är värdefull oavsett livshistoria, religiös och etnisk bakgrund. Alla är unika och vår uppgift på Löjtnantsgården är att se den boende och varandra utifrån den hon/han är. Vi ska tillgodose den boendes behov på ett individuellt sätt och tillvarata medarbetares goda sidor och förmågor. Den boende ska ha ett värdigt liv och uppleva bästa möjliga välbefinnande.

Affärsidé

Vi bedriver, utvecklar och förnyar vård och omsorg om äldre. Vi är ett alternativ för personer för vilka den kristna värdegrunden är viktig. Vi är en idéburen verksamhet som betyder att vi är ett icke vinstutdelande företag.

Nyheter

29 oktober 2020

God kundnöjdhet i Socialstyrelsens brukarundersökning 2020

2020-10-23 Här firas resultaten i Socialstyrelsens senaste brukarundersökning. 94 % har svarat att de är nöjda eller mycket nöjda med vården och omsorgen på Löjtnantsgården. Fint bemötande…

29 oktober 2020

Måleri, taktil beröring m.m.

2020-10-27 Vid aktiviteter som ”händer i rörelse”, målarstudio eller taktil beröring kan alla som vill delta. Aktiviteterna anpassas efter deltagarnas behov och förmåga.