Flytta in hos oss

Immanuelskyrkans församling står bakom verksamheten och ett kristet synsätt och värderingar genomsyrar verksamheten, men alla är välkomna oavsett bakgrund och trosuppfattning.

Löjtnantsgården har fem boendeenheter varav tre med inriktning demens. Två enheter har en allmän inriktning mot äldre med stort behov av vård och omsorg.

Hos oss är alla med ett beviljat bistånd välkomna i mån av plats. För att få mer information om Dina möjligheter rekommenderar vi att Du tar kontakt med oss direkt.

Bo på Löjtnantsgården

Du får en egen lägenhet, den blir Ditt hem. När Du flyttar in hos oss får Du välja ut Dina käraste ägodelar och möblera så som Du vill ha det. Det enda Du inte behöver ta med är Din säng, det ombesörjer vi.

Aktiviteter

Samvaro med andra, sång och musik utevistelse på balkong eller i Tidens trädgård, gemensamma måltider och gudstjänstbesök är några av de aktiviteter Löjtnantsgården erbjuder. Du inbjuds också till gruppgymnastik och samvaro med hyresgästerna i seniorlägenheterna i fastigheten. Gemensamma kulturella arrangemang som exempelvis konserter och poesistunder kommer att erbjudas i den gemensamma samlingssalen. Årets olika högtider kommer att uppmärksammas genom olika arrangemang och den mat som är specifik för högtiden.

musik

Biståndsbeslut

För att flytta in hos oss måste Du vara beviljad bistånd för plats på äldreboende. Detta ansöker Du om i den kommun där du bor.

I samtalet med biståndsbedömare bedöms ditt behov av hjälp och hon eller han beviljar eller avslår din ansökan. Begär alltid ett skriftligt beslut. Om Din ansökan avslås har Du rätt att överklaga, Du kan också ansöka på nytt om Din situation förändrats och Du behöver mer hjälp än tidigare.

Från och med 1:a juli 2008 gäller ”valfrihet” i Stockholms stad. Det betyder att du har rätt att välja var du vill bo. Om det äldreboende du ansöker till har alla platser belagda kan du stå i kö i väntan på plats.

Bra länkar

Äldreomsorgsförvaltningen Stockholms stad
Bor Du utanför Stockholm vänder Du dig i första hand till Din hemkommun.

Din rätt till vård och omsorg – En vägvisare för äldre (Socialstyrelsen)

Stockholms stads äldreombudsman

Om Du har frågor, kan ofta en patientorganisation ge svar på Dina rättigheter och möjligheter, här är några exempel:
Alzheimerföreningen
Demensförbundet
Strokeförbundet

På sjukvårdsrådgivningen kan Du hitta fler patientorganisationer:
Sjukvårdsrådgivningen – patientorganisationer