Om Immanuelskyrkan

Immanuelskyrkans församling i Stockholm är en av många församlingar i Equmeniakyrkan (se mer här intill). Församlingen har sina rötter i 1800-talets folkväckelse och bildades 1962, då fyra innerstadsförsamlingar beslöt att slå sig samman för att bättre kunna möta nya behov. 1974 invigdes nuvarande Immanuelskyrkan och senare anslöt ytterligare en församling till gemenskapen.

Församlingen bedriver sedan många år kristen verksamhet på tre olika språk – svenska, engelska och koreanska. Varje söndag firas fyra gudstjänster och ofta erbjuds ett konserttillfälle på söndagskvällen. Kyrkan fylls med många möten och aktiviteter under veckorna också. Körer för olika åldrar, ett par orkestrar, seniorarbete, barnverksamhet. Församlingen bedriver en musikskola med mer än tvåhundra barn men också vuxna. Omsorgen om människor sker genom hembesök, andakter och t ex lunch i gemenskap och jul i gemenskap. Mötet i samtalsgrupper, vid föredrag och i olika verksamhetsgrupper är viktigt, inte bara för att göra utan för att vara. Församlingen har två vänförsamlingar, en i Indien och en i Kongo, men också kontakter med andra kyrkor och organisationer i världen.

Församlingen välkomnar som medlem den som vill tro och vara en del av Jesu Kristi församling. Ingen är färdig – tillsammans växer människor i tro och i liv. Gudstjänster, nattvardsfirande och församlingsarbete är öppet för alla som vill. Immanuelskyrkan vill vara en kyrka med plats för livets olika faser och olika uttryck.

Immanuelskyrkan

Immanuelskyrkan

Adress
Kungsstensgatan 17, Stockholm

Antal församlingsmedlemmar
Drygt 1400 st

Gudstjänster
I Immanuelskyrkan firas varje söndag fyra gudstjänser på tre olika språk, svenska, engelska och koreanska. Information om dessa och annat som händer hittar du på www.immanuel.se

Organisation
Församlingsstyrelse och ledningsgrupp har ett gemensamt ledningsansvar. Ett förtroendefullt samarbete mellan anställda och förtroendevalda är ett av församlingens kännetecken. Högsta beslutande organ är års- och församlingsmöte.

Anställda
Ca 50 personer

Förtroendeuppdrag
Mer än 700

Equmeniakyrkan

Bildades 2011 av tre samfund med rötter i 1800-talets folkrörelser: Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan, tidigare Missionsförbundet. Trossamfundet har ca 700 församlingar med ca 67000 medlemmar över hela landet. Immanuelskyrkan är en del av region Stockholm.

Internationellt är Equmeiakyrkan en del av Kyrkornas världsråd med flera ekumeniska organisationer. Equmeniakyrkan bedriver verksamhet i samverkan med många kyrkor och i många länder i världen.