Fokusområden

Här satsar vi mycket tid och kraft så att alla ska få den bästa möjliga vardag. Detta innebär tid till individuella aktiviteter och utflykter.

För att upprätthålla en god kvalité arbetar Löjtnantsgården både med egna utvecklingsarbeten samt tar del av kunskap från forsknings- och utvecklingsprojekt.

Fokusområdena ska vara synliga i verksamheten.

Etik

Etik är grunden till allt handlande i vård och omsorgsarbetet. Med utgångspunkt i vision och värdegrund arbetar vi kontinuerligt med etiska frågeställningar och metodutveckling i verksamheten.

Livsåskådning

Vårt arbete utgår ifrån en humanistisk kristen människosyn. Den innebär att varje människa är värdefull oavsett livshistoria, etnisk och religiös bakgrund. Vi strävar efter en verksamhet där öppenhet för tankar kring tro, liv och existens är naturliga inslag i vardagen.

Demens

Inom detta område presenteras löpande nya forskningsresultat vilka vi arbetar med att föra in i verksamheten. Redan i planering och utformning av lokalerna har vi arbetat för att skapa en trygg miljö. Inredning och utsmyckning bidrar till att underlätta orientering och skapar en positiv hemkänsla.

Fokusområden

För varje fokusområde finns en eller flera ansvariga för att driva utvecklingsarbeten samt föreslå kompetensutveckling inom respektive område.

Fokusområdena skall vara synliga i verksamheten och kommer med största sannolikhet förändras över tid.

Kvalité

Kvalité handlar om att säkerställa att vi gör det vi ska på bästa sätt. Kvalitén skall märkas på alla nivåer och vi utvärderar den genom dokumentation och uppföljningar.

Fokusområderna är ett sätt att lyfta våra kvalitetsmål en nivå och ge dessa ämnen mer utrymme.