Kontakt

Löjtnantsgatan 8
115 50 Stockholm

Johanna Ramstedt, VD och verksamhetschef
08-504 80 501
0701-431 441
johanna.ramstedt@lojtnantsgarden.se

Helen Svensson, Intern MAS/gruppchef sjuksköterskor
08-504 80 565

Anna Rydén, administratör 0738 52 75 67

Vårdbolagets styrelse Immanuelskyrkans Vård AB:

Karin Pettersson, Ordförande
Agnetha Dalemark, Vice Ordförande
Kerstin Andersson
Mats Bernö
Frank Åkerman
Martin Valman
Anna Friberg Björklund

Anhörigreferent:
Lee Gleichmann, 0707 14 03 48

Hitta till Löjtnantsgården
Tag tunnelbana till Stadion, uppgång Musikhögskolan.
Se karta på Hitta.se

Styrelse

I vårdbolagets styrelse ingår följande personer:

Karin Pettersson

Agneta Dalemark

Kerstin Andersson

Mats Bernö

Sven-Erik Wånell

Frank Åkerman

Martin Valman

Adjungerad:
Johanna Ramstedt