Kontakt

Löjtnantsgatan 8
115 50 Stockholm

Karin Jönsson, VD och verksamhetschef
08-504 80 501
0701-431 441

Helen Svensson, Intern MAS/gruppchef sjuksköterskor
08-504 80 565

Anna Rydén, administratör 0738 52 75 67

Karin Pettersson, Ordf. Immanuelskyrkans Vård AB

Lee Gleichmann Linnarsson, Anhörigreferent 0707 14 03 48

 

Hitta till Löjtnantsgården
Tag tunnelbana till Stadion, uppgång Musikhögskolan.
Se karta på Hitta.se

Styrelse

I vårdbolagets styrelse ingår följande personer:

Karin Pettersson

Agneta Dalemark

Kerstin Andersson

Mats Bernö

Sven-Erik Wånell

Frank Åkerman

Martin Valman

Adjungerad:
Karin Jönsson